Inhuizen als nieuw woord in de Dikke Van Dale?

Afgelopen week heb ik een mail verzonden aan de redactie van de Dikke Van Dale. Hieronder de tekst van mijn mail:

Geachte heer of mevrouw Van Dale,

Ik ben projectleider verhuizingen. Daar wordt veel het woord ‘inhuizen’ gebruikt. Dit komt niet voor in jullie woordenboek. Inhuizen wordt in ons vak veel gebruikt voor de periode van het gereed maken voor het gebouw tussen de bouwkundige oplevering en de ingebruikname na de verhuizing. Wellicht een optie om te publiceren?

Nog geen 5 minuten later kreeg ik het volgende antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht. Gezien het groeiende aantal e-mails dat onze redactie bereikt, zijn wij helaas niet in staat iedereen een persoonlijk antwoord te sturen. Wat doen we met uw mail? Alle mail wordt gelezen. Vragen over onze producten worden zo spoedig mogelijk beantwoord. In een vakantieperiode kan dat door de beperkte personele bezetting wat langer duren. Reacties, op- of aanmerkingen, aanbevelingen en nieuwe woorden zijn zeer welkom en worden aan de betreffende redacties doorgegeven. De criteria voor het opnemen van nieuwe woorden vindt u onder aan dit bericht. Anonieme e-mails of e-mails die onwelvoeglijk taalgebruik bevatten, worden vanzelfsprekend niet in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet,

Van Dale Uitgevers

Ik was in ieder geval verheugd dat ik geen onwelvoeglijke taal heb gebruikt in mijn vriendelijke mail, maar ben er niet gerust op dat ik doordring tot de directie van de Dikke Van Dale. Toch zat ik in de molen, want een dag later kreeg ik de volgende mail:

Geachte Mario Rommers,

Ons beleid is om een woord op te nemen in De Dikke Van Dale als het regelmatig wordt gebruikt in veelgelezen teksten in kranten en tijdschriften en op internet. Een woord moet dus gangbaar zijn en niet alleen in kleine kring worden gebruikt. We nemen daarbij een periode van drie jaar in acht, om modewoorden die snel opkomen en daarna weer even snel verdwijnen, uit te sluiten. Verder moet er iets te verklaren zijn. Al te doorzichtige samenstellingen (schoenveterverpakking bijvoorbeeld) nemen we niet op. Daar kan de gebruiker bij schoenveter en verpakking kijken.

Het woord dat u aandraagt, inhuizen, is van oorsprong een vakterm en kwalificeert zich daarmee nog niet meteen voor de Dikke Van Dale. Ik zie echter op internet dat het woord zich aan het verspreiden is. Daarmee begint het woord interessant te worden voor ons. Ik zal daarom uw mail doorsturen naar de hoofdredacteuren van de Dikke Van Dale. Die zullen op basis van nader onderzoek bepalen of het woord inderdaad moet worden opgenomen in de Dikke Van Dale.

Hartelijk dank voor uw melding!

Met vriendelijke groet,

Van Dale Uitgevers

Het woord inhuizen begint dus interessant te worden voor onze nationale autoriteit op het gebied van taal. Ik begin in ieder geval een tevreden klant te worden vanwege de transparante en tijdige communicatie van de Dikke Van Dale. Ik moet er dus voor zorgen dat ‘inhuizen’ een gangbaar woord wordt en dat het veel gebruikt wordt op het internet. Vandaar dit artikel met veel het woord ‘inhuizen’ erin.

Want inhuizen is inhuizen als het gaat om inhuizen in die zin dat inhuizen wordt gebruikt als inhuizen zoals inhuizen in de betekenis van inhuizen.

In ieder geval heb ik mijn ei gelegd bij de Dikke Van Dale en probeer hiermee ook mijn vak als ‘inhuis-en verhuismanager’ een plek te geven in het lexicon der Nederlandse taal. Daarom ga ik de rest van deze column een verdiepingsslag maken over de term inhuizen.

Definitie inhuizen

Inhuizen is dus de fase tussen bouwkundige oplevering en ingebruikname van het pand na de verhuizing.

Fasering inhuizen privé verhuizing

De inhuistijd kent een fasering die iedereen wel eens heeft meegemaakt bij het betrekken van een nieuwe woning. Direct na de sleuteloverdracht volgt het opknappen van de woning en allerlei ophangwerkzaamheden. Daarna nodig je zoveel mogelijk mensen uit om even goed schoon te maken en vervolgens staan de vrachtwagens van de IKEA of een andere firma voor de deur om de inventaris te leveren. Vervolgens ga je in je oude huis inpakken en komt de verhuiswagen voorrijden. Dat is de fase van het inhuizen. Hierna start de ingebruikname; als alles staat moet je wennen aan het huis, aan de geluiden, aan de kortste weg naar het toilet etc. Wellicht volgt dan nog een ontmanteling van je oude woning om het een en ander terug te brengen in de oorspronkelijke staat of volgens de wensen van de nieuwe bewoners.

Fasering inhuizen bedrijfsmatige verhuizing

Als het bedrijfsmatig wordt benaderd kan deze privésituatie vertaald worden in de volgende fasering van de inhuizing/verhuizing:

Fase 1: Ophangwerkzaamheden.

In deze fase worden sanitair supplies (de wc-rolhouders), klokken, kapstokhaken, klapstoelhaken, etc. opgehangen. Daarnaast worden diverse leveranciers ingepland voor ‘vuile’ werkzaamheden (alles waar stof en gruis bij vrij komt). Te denken valt daarbij aan het ophangen van de gordijnen, beugels voor LCD-schermen etc.

Fase 2: Schoonmaak

Na de ophangwerkzaamheden wordt de schoonmaak van de afdeling ingepland.

Fase 3: Levering van inventaris

Na de schoonmaak kan alle inventaris geleverd worden. Hierbij valt te denken aan het meubilair, losse inventaris, LCD-schermen, PC’s etc.

Fase 4: Inrichten en testen van de ICT

Na het plaatsen van het meubilair kan ICT terecht om de werkplekken, telefoons, printers etc. uit te rollen en te installeren.

Fase 5: Testen, opleiden en kwartiermaken

De laatste fase is de fase van het testen, opleiden en kwartiermaken (voorbereidingen treffen voor het optimaal kunnen werken in het pand na de verhuizing).

Hierna volgt de voorbereiding van de verhuizing (fase 6), de verhuizing zelf (fase 7), de gewenning in het pand (fase 8), de nazorg (fase 9) en tenslotte de ontmanteling (fase 10) van het verlaten pand.

In mijn volgende column zal ik verder ingaan op de doorlooptijd van het inhuizen en welke factoren hier invloed op hebben.

En nu maar hopen dat door mijn veelvuldig gebruik van het woord inhuizen, dit opgenomen wordt in de Dikke Van Dale.