Goed en oprecht SORRY kunnen zeggen

DE KERNCOMPETENTIES VAN FACILITIES FIRST

Normen en waarden, ze zijn onmisbaar in het maatschappelijk verkeer. Op onze website komt u er talloze tegen. Niet om het braafste jongetje van de klas te zijn of sociaal geaccepteerd te worden, maar simpel omdat wij ons prettig voelen bij onze ‘eigen’ normen en waarden. Door deze te respecteren kunnen wij op een leuke manier ons werk doen en de kwaliteit leveren waar u recht op heeft. Plezier hebben en plezier voelen is voor ons synoniem. Graag laten wij u kennis maken met de dagelijkse Facilities First praktijk waarin een norm of waarde door ons wordt ervaren en toegepast.

Tijdens acquisitiegesprekken wordt vaak gevraagd wat goede en slechte eigenschappen zijn. Daarbij wordt bijna altijd de vraag gesteld: ‘als we nu een vorige opdrachtgever bellen, hoe zullen ze dan jou typeren’. Mijn antwoord is dan steevast: ‘een aardige vent’. Het antwoord is dan vaak een bemoedigende glimlach of ‘met aardige mensen wordt de Maas gedempt’.
Er zijn tijden geweest dat ik vooral dergelijke antwoorden probeerde te vermijden en ging ik in op andere kerncompetenties. Maar ik ben gaan beseffen dat je natuurlijk altijd dicht bij jezelf moet blijven en ‘aardig zijn’ geen negatief begrip is. Maar dan gaat het wel om ‘aardig’ als specifieke natuurlijke eigenschap en niet het ‘aardig gevonden willen worden’. Dus vanuit het hart en niet vanuit de theorie! Want als je er juist alles aan doet om aardig gevonden worden, dan kan het juist weer averechts werken.

Iemand goedemorgen wensen in de winkel en bedanken voor iets zijn onderdelen van aardig zijn in de dagelijkse praktijk als we elkaar fysiek tegenkomen. De lichaamshouding moet dat wel overeenstemmen met de uiting, anders wordt het als cynisme opgevat. Maar ook de huidige sociale media hebben veel ingangen om aardig tegen elkaar te doen. Zo hebben Facebook en Hyves de mogelijkheid om ‘vind ik leuk’ aan te vinken of op iets te reageren en bij Twitter kan je natuurlijk retweeten. Zelfs het meer zakelijke LinkedIn kent een mogelijkheid om te reageren op een update.

Mijn inschatting is dat op de sociale netwerken veel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheden. Vroeger was dat een kaartje en nu dit het aanvinken van ‘vind ik leuk’. Waar ik wel jeuk van krijg is dat mensen bij een reactie een smiley toevoegen J of een dubbele punt met een sluitend haakje :). Je wilt daarmee zeggen dat je iets leuk bedoelt en niet iets om de ander te beledigen, te kwetsen of zijn/haar gebrek aan humor te verbergen. Een smiley toevoegen om aan te geven dat iets leuk is bedoeld zegt iets over jouw vertrouwen in de ander. Dus zeg op de sociale netwerken gewoon wat je bedoelt en laat cynisme middels een smiley achterwege. Wees direct aardig en leuk vanuit het hart en de lezer begrijpt dat.

Een aantal voorbeelden van ‘aardig zijn’ uit de literatuur en de praktijk:

1. Frank van Marwijk beschrijft in een artikel zeven manieren om aardig over te komen. De stelling is daarbij dat aardige mensen meer voor elkaar krijgen dan niet aardige mensen. Hij omschrijft zeven attitudes waarmee iemand aardig gevonden wordt:

1. Verlies anderen niet uit het oog
2. Creëer nabijheid
3. Word een aanraker
4. Toon u een goede luisteraar
5. Wees luchtig en humoristisch
6. Wees gul met complimenten
7. Wees overtuigd dat u aardig bént!

2. Vooral punt 7 vind ik dus essentieel. Kom er voor uit als een goede eigenschap en schaam je vooral niet voor het feit dat je aardig bent. In een interview zegt de sportjournalist Jack van Gelder: “Nee, ik bén gewoon aardig. Dat zit in mijn karakter.”

3. Stichting SIRE heeft onlangs zelfs een hele mediacampagne besteed aan aardig onder de titel ‘pas op, aardig!’. Daarin schrijven ze dat 78% van de Nederlanders vindt dat we aardiger voor elkaar moeten zijn: aanmoedigen in plaats van ontmoedigen.

4. Mensen worden namelijk steeds aardiger! Dat blijkt uit onderzoek van non-profitorganisatie letsheal.org. We vinden het met z’n allen erg belangrijk aardig te zijn voor anderen en elkaar te helpen en zijn van mening dat behulpzaam zijn het leven zin geeft. In het dagelijks leven zijn we aardig door iemand voor te laten de rij (81 procent), door in een drukke trein een zitplaats af te staan aan een ander of door iemand de weg te wijzen. Opmerkelijk is dat mensen die actief zijn op sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en Hyves in het dagelijks leven bovengemiddeld sociaal zijn. De top drie van aardige landen is op één Mexico, daarna India en op plaats drie Brazilië.

5. Onlangs was ik bij een groot bouwproject en zij hebben het aansluiten van karakters onderdeel gemaakt van de leveranciersselectie. Ze vonden het van groot belang dat de mensen die moesten samenwerken aan het project elkaar bovenal als ‘mens’ moesten waarderen. Het was zo belangrijk dat uiteindelijk een assessment onderdeel ging uitmaken van de leverancierskeuze. Ook als medewerkers in sleutelposities in de tussentijd naar een ander project gaan is het van belang dat de opvolger ook een assessment doet waaruit moet blijken of ook hij/zij in het pulletje valt.

6. Tenslotte een anekdote uit mijn eigen praktijk. Met mijn auto had ik een keer pech met de distributieriem die was afgebroken. Ik stond ineens stil op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag. De ANWB zag direct dat dit een probleem was en sleepte me naar mijn garage in Den Haag. Daar aangekomen bleek dit voorval dikke ellende voor mijn portemonnee en er ontstond een discussie over ‘de schuld’. Ik had namelijk een auto van merk A en was in onderhoud bij een garage van merk B. De discussie ging over het moment dat de riem bij onderhoud moest worden vervangen. In ieder geval heel technisch en in het begin probeerde beide merken vooral aan te tonen dat dit echt alleen mijn financiële probleem was. In ieder geval werd er niets gerepareerd aan de auto voordat duidelijk werd wie ging betalen. Ik koos ervoor om in gesprek te gaan met merk A en merk B en na een bijzonder vermakelijk gesprek besloten merk A en B de kosten te delen en werd mij niets gefactureerd. Na afloop loofden beide merken mijn rust en het feit dat ik continu aardig een aanspreekbaar ben gebleven.
Nu wil het toeval dat een toenmalige collega in diezelfde tijd exact hetzelfde meemaakte. Ook hij werd naar een garage gesleept en er werd een gebroken distributieriem geconstateerd en ook hij had een discussie met merken A en B. Hij koos alleen voor ‘the hard way’. Hij begon het gesprek met ?*@#$%^& over de telefoon met merk A, ging verder met ?*@#$%^& in de garage van merk B en zat in de avond thuis in zijn stoel nog met ?*@#$%^& in zijn hoofd. Uiteindelijk kreeg hij na hard onderhandelen voor elkaar dat merken A en B samen 50% gingen bijdragen en hij 50%. Een paar weken later hoorde hij van mijn eindresultaat en had hij nog meer reden om ?*@#$%^& uit te spreken.

Kortom, aardig zijn betekent niet dat je over je heen laat lopen, maar dat de omgang met je medemens soepeler verloopt, waardoor je uiteindelijk meer voor elkaar krijgt.